DUYURU & HABERLER
 • Yer Fıstığı Tarımı
 • Soya Tarımı •     ARAŞTIRMA MAKALELERİ (TÜRKÇE)

  1. ATAKİŞİ, İ.K., ARIOĞLU, H.H., 1983. Calland Soya Çeşitinde Gübre ve Bakteri Uygulamalarının Verim ve Verim Unsurlarına Etkisi Üzerinde Bir Araştırma. Ç.Ü.Z.F. Yıllığı 4 (1): 28-41.

  2. ATAKİŞİ, İ.K., ARIOĞLU, H.H., 1983. Çukurova Koşullarında Farklı Soya Çeşitlerinin 2. Ürün Olarak Yetiştirme Olanakları Üzerinde Bir Araştırma. Ç.Ü.Z.F.Yıllığı 14 (2):74-88.

  3. ARIOĞLU, H.H., ATAKİŞİ, İ.K., ve KIRICI, S. 1986. Çukurova Bölgesinde 2. Ürün Olarak Yetişebilecek Bazı Soya Çeşitlerinin Önemli Tarımsal ve Bitkisel Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma. Doğa Bilim Dergisi, Seri D 2, Cilt 10 (1) : 7-13.

  4. ARIOĞLU, H.H., 1986. Çukurova Turfanda Patates Yetiştiriciliğinde Farklı Kökenli Patates Çeşitlerinin Verim ve Tarımsal Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma. Doğa Bilim Dergisi, Tarım Ormancılık Dergisi, Cilt 10 (2) : 141-148.

  5. ERSOY, T., ARIOĞLU, H.H., 1988. Ön Üretim İzni Almış Bazı Sayı (Glycine max. L. Merr.) Çeşitlerinin Çukurova Bölgesinde İkinci Ürün Olarak Yetiştirilebilme Olanakları Üzerinde Bir Araştırma. Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Cilt 2 (1) : 59-71.

  6. TOK, A., ARIOĞLU, H.H., 1987. Çukurova Koşullarında İkinci Ürün Soya Yetiştiriciliğinde Bakteri İnokulasyonu ve Azotlu Gübrenin Verilme Zamanının Verim ve Verim Unsurlarına Etkisi Üzerinde Bir Araştırma. Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 1 (3) : 107-117.

  7. ARIOĞLU, H.H., ERSOY, T., 1987., Yetiştirme Süresindeki Yüksek Sıcaklığın Soyanın (Glycine max. (L.) Merr.) Tohum Verimine Etkileri Üzerinde Bir Araştırma. Doğa Bilim Dergisi Tu, Tar. ve Or. D. Cilt 11 (2) : 262-268.

  8. ARIOĞLU, H.H., ve İŞLER, N. 1987. Çukurova Bölgesinde İkinci Ürün Soya (Glycine max (L.) Merr.) Yetiştiriciliğinde Farklı Sıra Arası Uzaklığının Verim ve Bazı Bitkisel Özelliklere Etkisi Üzerinde Bir Araştırma Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt 2 (3) : 85-95.

  9. İŞLER, N., ARIOĞLU, H.H., 1987. Çukurova bölgesi Turfanda Patates (Solanum tuberosum L.) Yetiştiriciliğinde Tohumluk Yumru İriliğinin Verim ve Bazı Tarımsal Özelliklere Etkisi Üzerinde Bir Araştırma, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi. Cilt 2 (2) : 65-75.

  10. YEL, N., ARIOĞLU, H.H., 1987. Bazı Soya Çeşitlerinin Çukurova Koşullarında 2. Ürün Olarak Yetişebilme Olanakları Üzerinde Bir Araştırma. Ç.Ü. Fen Bilimleri. Enstitüsü, Fen ve Müh.Bil.Dergisi, Cilt 2 (3) : 101-114.

  11. ARIOĞLU, H.H., İŞLER, N., 1990. Turfanda Patates (Solanum tuberosum L.) Yetiştiriciliğinde Tohumluk Yumru İriliğinin Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Yıllığı , 5 (2) : 97-112.

  12. ARIOĞLU, H.H., İŞLER, N., 1990. Çukurova Bölgesinde Ana Ürün Olarak Yetişebilecek Bazı Runner ve Virginia Tipi Yerfıstığı (Arachis hypogaea L.) Çeşitleri Üzerinde Bir Araştırma. Ç.Ü.Ziraat Fakültesi Yılığı. 5 (3) : 121-136.

  13. ARIOĞLU, H.H., İŞLER, N., 1990. Çukurova Bölgesinde Ana Ürün Olarak Yetişebilecek Bazı Spanish ve Valancia Tipi Yırfıstığı (Arachis hypogaea L.) Çeşitlerinin Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma. Ç.Ü.Z.F.Yıllığı 5 (4) : 95-110.

  14. ŞENOL, S., ARIOĞLU, H.H., 1991. Farklı Kökenli Patates Çeşitlerinin Çukurova Bölgesinde Turfanda Olarak Yetiştirilebilme Olanakları Üzerinde Bir Araştırma. Ç.Ü.Ziraat Fak. Dergisi. 6 (2) : 97-110.

  15. ARIOĞLU, H.H., 1991 Çukurova Koşullarında Dolu Zararının Soya Bitkisinde Meydana Getirdiği Verim Kaybının Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma. Ç.Ü.Ziraat Fakültesi Dergisi, 6 (3):91-102.

  16. TUNCER, S., ARIOĞLU, H.H., 1991. Farklı Olgunlaşma Grubuna Giren Bazı Soya Çeşitlerinin Değişik Ekim Zamanlarına Göre Tohum Verimi ile Önemli Bitkisel Özeliklerinin Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma. Doğa Bilim Dergisi, Vol.:15, S.987-998.

  17. ARIOĞLU, H.H., 1991. Turfanda Patates Yetiştiriciliğinde Farklı Bitki Sıklığına Göre Uygun Yumru İriliğinin Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma. Ç.Ü.Ziraat Fakültesi Dergisi, 6 (4) : 7-22.

  18. ASLANTAŞ, H., ARIOĞLU, H.H., 1991. Effect of Pix, Atonik and Cytozyme Applications on some Important Agronomic Characteristcs of peanut (Arachis hypogaea L.) Ç.Ü. Fen Bilimleri Enst., Fen ve Müh. Dergisi, Cilt 5 (3) : 13-18.

  19. ARIOĞLU, H.H., ASLAN, M., İŞLER, N., 1991. Çukurova Koşullarında 2. Ürün Olarak Yetiştirilen Bazı Yeni Soya Çeşitlerinin Önemli Tarımsal ve Bitkisel Özelliklerinin Belirlenmesi. Ç.Ü.Ziraat Fakültesi Dergisi, 7(3) : 191-206.

  20. ARIOĞLU, H.H., ÇULLUOĞLU, N., 1993. Çukurova Bölgesine Uygun Yerfıstığı Çeşitlerini Belirlemek Amacıyla Aynı Yerde Yürütülen üç Yerfıstığı Verim Denemelerinin Birlikte Analiz Yöntemine Göre Değerlendirilmesi. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 8 (4) : 1-14.

  21. ARIOĞLU, H.H., ÇULLUOĞLU, N., 1993. 2. Ürün Soya Tarımında Farklı Zamanlarda Uygulanan Cytozyme'nin Tohum Verimine Etkisi. Ç.Ü.Ziraat Fakültesi Dergisi 8 (4) : 53-62.

  22. ÜLGER, A.C., GENÇ, İ., ARIOĞLU, H.H., 1993. Farklı Azot Dozlarında Uygulanan "MİXTALOL" Bitki Büyüme Düzenleyicisinin Mısır Bitkisinin Tane Verimi ve Diğer Bazı Bitkisel Özelliklerine Etkisi. Ç.Ü.Z.F. Dergisi 8 (4) : 63-78.

  23. İŞLER, N., ARIOĞLU, H.H., BOYDAK, E., HACIKAMİLOĞLU, İ., 1996. Şanlıurfa Koşullarında 2. Ürün Olarak Yetişebilecek Bazı Susam Çeşitlerinin Önemli Tarımsal ve Bitkisel Özelliklerinin Belirlenmesi. Ç.Ü.Z.F. Dergisi, 11(1) : 39-50.

  24. İŞLER, N., ARIOĞLU, H.H., 1996. Turfanda Patates Yetiştiriciliğinde Tohumluk Yumru İriliği ve Hasat Zamanının Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma. Ç.Ü.Z.F. Dergisi, 11 (1) : 1-14.

  25. İŞLER, N., ARIOĞLU, H.H., BOYDAK, E., 1996. Şanlıurfa Koşullarında Ana Ürün Olarak Yetiştirilecek Bazı Virginia ve Spanish Tipi Yerfıstığı Çeşitleri Üzerinde Bir Araştırma. Ç.Ü.Z.F. Dergisi, 11 (2) : 1-12.

  26. İŞLER, N., ARIOĞLU, H.H., ÇULLUOĞLU, N., 1996. Ceylanpınar Ovasında Ana Ürün Olarak Yetişebilecek Bazı Soya Çeşitlerinin Özelliklerinin Belirlenmesi. Ç.Ü.Z.F. Dergisi, 11 (1) : 51-58.

  27. ARIOĞLU, H., ÇALIŞKAN, M.E., ÇALIŞKAN, S., 2000. Akdeniz Bölgesi Koşullarına Uygun Yerfıstığı Çeşitlerinin Geliştirilmesi Üzerinde Araştırmalar. MKÜ, Ziraat Fakültesi dergisi, Vol:5, Sayı 1-2: 7-28.

  28. ARSLAN, M., ARIOĞLU, H., 2001. İkinci Ürün Soya Tarımında Farklı Toprak İşleme Yöntemlerinin Tohum Verimine Etkisi. Ç.Ü.Z.F. Dergisi, 16(1):109-114

  29. SÖGÜT,T., ARIOĞLU,H.H., 2002. Şekerpancarı (Beta vulgaris L.)’nda Farklı Ekim Zamanlarının Verim ve Kalite Üzerine Etkileri I: Verim ve Verim Kompenentleri. Ç.Ü.Ziraat Fak. Dergisi,7(3):15-20

  30. SÖGÜT,T., ARIOĞLU,H.H., 2002. Şekerpancarı (Beta vulgaris L.)’nda Farklı Ekim Zamanlarının Verim ve Kalite Üzerine Etkileri. II: Verim ve Kalite Özellikleri. Ç.Ü.Ziraat Fak. Dergisi,17(3):79-84

  31. ASLAN,M., ARIOĞLU,H., 2003. Amik Ovasında İkinci Ürün Olarak Yetiştirilebilecek Soya [Glycine max (L.) Merr.] Çeşitlerinin Tespiti ve Uygun Bitki Tipinin Belirlenmesi. Ç.Ü.Ziraat Fak. Dergisi, 18(3):39-46

  32. GÜLLÜOĞLU,L.; ARIOĞLU,H.H., 2004. Harran Ovası Koşullarında Ana Ürün Soya (Glycine max Merr.) Tarımında Uygulanan Bazı Büyüme Düzenleyicilerin Tohum Verimine Etkisi Üzerine Bir Araştırma. Ç.Ü.Ziraat Fak. Dergisi 19 (4): 1-8

  33. GÜLLÜOĞLU,L.; ARIOĞLU,H.H., 2004. Harran Ovası Koşullarında İkinci Ürün Soya (Glycine max Merr.) Tarımında Uygulanan Bazı Büyüme Düzenleyicilerin Tohum Verimine Etkisi Üzerine Bir Araştırma Ç.Ü.Zir. Fak. Dergisi 19(4):9-16

  34. GÜLLÜOĞLU,L.; ARIOĞLU,H.H., 2005. Farklı Yetiştirme Koşullarında Uygulanan Bazı Bitki Büğyüme Düzenleyicilerin Soyada (Glycine max Merr.) Bakla Çatlama Oranı ve Verim Kaybı Üzerine Etkileri. HR.Ü.Ziraat Fak. Dergisi, 9 (1):37-72

  35. GÜLLÜOĞLU,L.; ARIOĞLU,H.H., 2005. Harran Ovası Koşullarında Bazı Bitki Büyüme Düzenleyici Uygulamalarının İkinci Ürün Soyada (Glycine max Merr.) Önemli Tarımsal Özelliklere Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi. HR.Ü.Ziraat Fak. Dergisi, 9(2):37-43

  36. GÜLLÜOĞLU,L.; ARIOĞLU,H.H., 2005. Harran Ovası Koşullarında Uygulanan Bazı Bitki Büyüme Düzenleyicilerin Soyada (Glycine max Merr.) Önemli Tarımsal Özelliklere Etkisi Üzerinde Bir Araştırma. Ç.Ü.Ziraat Fak. Dergisi, 20 (1):21-28

  37. GÜLLÜOĞLU,L.; ARIOĞLU,H.H., 2005. Farklı Yetiştirme Koşullarında GA3, Atonik, Megahix, Cytozyme, Biomaster, Maxicrop ve Kinetic Gibi Büyüme Düzenleyici Uygulamalarının Soyada (Glycine max Merr.) Bazı Kalite Özellikleri ile Yağ Verimi Üzerine Etkileri. Ç.Ü.Zir. Fak. Dergisi,20(1):29-36

  38. ARIOĞLU,H.H.; İNCİKLİ,M.H.; GÜLLÜOĞLU,L., 2005. İkinci Ürün Yerfıstığı Yetiştiriciliğinde Bitki Yoğunluğunun Verim ve Bazı Tarımsal Özelliklere Etkisi. Ç.Ü.Ziraat Fak. Dergisi, 20(2):11-18

  39. ASLAN,M., İŞLER,N.; ÇALIŞKAN,S.; ARIOĞLU,H., 2005. Doğu Akdeniz Koşullarında Tarımı Yapılabilecek Yüksek Verim Potansiyeline Sahip Yerfıstığı Çeşitlerinin Belirlenmesi. Ç.Ü.Ziraat Fak. Dergisi, 20(2):75-82

  40. ARIOĞLU,H.H., ÇELİK,H., ÇÜRÜK,U., ZAİMOĞLU,B., ÇALIŞKAN,M.E., GÜLLÜOĞLU,L., 2005. Kışlık Dönemde Yetiştirilen Bazı Sanayi Tipi Patates Çeşitlerinin Farklı Hasat Zamanlarındaki Yumru Verimleri ile Önemli Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi. Ç.Ü.Ziraat Fakültesi Dergisi, 20(2):101-108

  41. ÇALIŞKAN, S. ARIOĞLU, H. 2005. Yeni Yerfıstığı Islah Hatlarının Amik Ovası Koşullarındaki Verim ve Kalite Performanslarının Belirlenmesi. M. K.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 9(1-2): 33-42,2004

  42. ÇALIŞKAN, S., ARIOĞLU, H. 2005. Farklı Olgunlaşma Grubuna Giren Bazı Soya Çeşit ve Hatlarının Amik Ovası İkinci Ürün Koşullarında Önemli Tarımsal Özelliklerinin Belirlenmesi. M. K. Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi,9(1-2:23-32, 2004.

  43. ATAKAN,E., KAYIM,M, ARIOĞLU,H., 2010. Çukurova Bölgesinde Kolzada Zararlı ve Faydalı Böcek Türleri Üzerinde Araştırmalar. Ç.Ü.Z.F.Dergisi (Yayında)

  44. ARIOĞLU,H.H., KURT,C., GÜLLÜOĞLU,L., ZAİMOĞLU,B., 2009. İkinci Ürün Koşullarına Uygun Susam (Sesamum İndicum) Çeşitlerinin Belirlenmesi. Ç.Ü.Z.F. Dergisi, 24(1):1-8

  45. DOGAN,K., GÖK,M., ARIOĞLU,H.H., 2008. Bakteriyel Aşılama ile Demir Uygulamalarının 2.Ürün Yerfıstığı Bitkisinde Biyomas, Dane Verimi ve Azot İçeriklerine Etkisi. MKÜ Ziraat Fak. Dergisi 13 (1-2): 53-64.

  46. ATAKAN,E., KAYIM,M., ARIOĞLU,H., 2009. Çukurova Bölgesi’nde Kolza’da Zararlı ve Faydalı Böcek Türleri Üzerinde Araştırmalar. Ç.Ü.Z.F.Dergisi 24(1):21-26

  47. GÜLLÜOĞLU,L., KURT,C., ARIOIOĞLU,H.H., ZAİMOĞLU ONAT,B., 2010 İkinci Ürün Koşullarında Bazı Soya (Glycine max (L.) Merr.) Genotiplerinin (Çeşit ve Hatlar) Önemli Tarımsal ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi, Ç.Ü.Z.F. Dergisi, 24(1):41-52

  48. GÜLLÜOĞLU, L., KURT,C., ARIOĞLU,H.H., 2010. Bakteri (Bradyrhizobium japonicum ) ve Azotlu Gübre Uygulamalarının Soyada [Glycine Max (L.) Merr], Tohum Verimi İle Bazı Tarımsal Özellikler Üzerine Etkisi, Ç.Ü.Z.F. Dergisi,25(1):53-64