DUYURU & HABERLER
 • Yer Fıstığı Tarımı
 • Soya Tarımı •     BİLDİRİLER (YURTİÇİ)

  1. ARIOĞLU, H.H., 1979. Çukurova Bölgesinde Turfanda Patates Yetiştirebilme Olanakları. Türkiye 1. Patates Kongresi Tebliğleri, 22-29 Eylül 1979, Ankara, s. 69-79.

  2. ATAKİŞİ, İ.K., ARIOĞLU, H.H., 1980. Çukurova'da 2. Ürün Olarak Yetiştirilebilecek Soya Çeşitleri Üzerinde Araştırmalar. TÜBİTAK XII. Bilim Kongresi, Tarım ve Ormancılık Araştırma Grubu Tebliğleri, 6-10 Ekim 1980 Adana. Yayın No: 552, TOAG 115, s. 311-326.

  3. ATAKİŞİ, İ.K., ARIOĞLU, H.H., 1985. Çukurova Bölgesinde Soya Üretimi ve Tohumluk Sorunu, TÜBİTAK-TOAG. "Türkiye Sertifikalı ve Kontrollü Tohumluk Üretim ve Dağıtım Sorunları Sempozyumu" Yayın No: 612, TOAG seri no : 120, s. 141-146.

  4. GENÇ, İ., SAĞLAMTİMUR, T., GENÇER, O., KIRTOK, Y., GÜLCAN, H., ÖZGÜVEN, M., TÜKEL, T., ENGİN, M. ve ARIOĞLU, H.H., 1985. Çukurova'da Pamuk Yetiştirilen Alanlarda Uygulanabilecek Tarla Bitkileri Yetiştirme Sistemleri Üzerinde Araştırmalar. Hohenheim-Çukurova Üniversitesi Bilimsel İşbirliği Kollog. Bildiri Özetleri. 24-27 Mart 1985, Adana. s. 35-36.

  5. ARIOĞLU, H.H., 1987. Kolza (Brassica napus L. ssp oleifera (Metzg.)'nın Çukurova Tarımındaki Yeri ve Önemi ile Çukurova Kolza Tarımının Sorunları ve Çözüm Yolları, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Dünya'da ve Türkiye'de Bitkisel Yağ Üretim Semineri Tebliğleri, 22-23 Mayıs 1987, Adana, s. 115-119.

  6. SAĞLAMTİMUR, T., GENÇ, İ., TANSI, V., GÜLCAN, H., GENCER, O., KIRTOK, Y., ÖZGÜVEN, M., TÜKEL, T., ENGİN, M., ARIOĞLU, H.H., BAYTEKİN, H., ANLARSAL, A.E., 1990. Çukurova'da Pamuk Alanlarında Uygulanabilecek Ekim Nöbeti Sistemlerinin Saptanması. Çukurova-Hohenheim Üniversiteleri Bilimsel İşbirliği III. Kollokyum Bildirileri, 26-27 Kasım 1990, Adana.

  7. ÇALIŞKAN, C., YILDIRIM, B., ALGAN, N., ARIOĞLU, H.H., ÇAYLAK, Ö., 1990. Türkiye'de Yumru Bitkileri (Patates) Tarımı ve Sorunlar. Türkiye Ziraat Mühendisliği 3. Teknik Kongresi Bildirileri., s. 337-344, Ankara.

  8. KOLSARICI, Ö., GÜRBÜZ, B., ARIOĞLU, H.H., ÇALIŞKAN, C., ALGAN, N., 1990. Türkiye'de Yağ Bitkileri Üretimi ve Sorunları. Türkiye Ziraat Mühendisliği 3. Teknik Kongresi Bildirileri., s. 323-336. Ankara.

  9. SAĞLAMTİMUR, T., GENÇ, İ., BAYTEKİN, H., KIRTOK, Y., ARIOĞLU, H.H., TANSI, V., YAĞBASANLAR, T., ÜLGER, A.C., 1990. Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Alanında Ürün Deseni. Türkiye Ziraat Mühendisliği 3. Teknik Kongresi Bildirileri., s. 761-775. Ankara.

  10. GENÇ, İ., GÜLCAN, H., GENÇER, O., SAĞLAMTİMUR, T., ARIOĞLU, H.H., TANSI, V., YAĞBASANLAR, T., ANLARSAL, A.E., 1991. Çukurova'da Tarla Bitkileri Tarımındaki Değişim ve Gelişmeler. 1. Çukurova Tarım Kongresi Bildirileri, 9-11 Ocak 1991. s. 105-139. Adana.

  11. ÖZGÜR, F., ARIOĞLU, H.H., 1992. Soya'da Yaprak Tüylülüğünün Pamuk Beyazsineği (Bemisia tabaci Genn)(Homoptera aleyrodidae)'nin Gelişmesi Üzerine Etkisi. Türkiye 2. Entomoloji Kongresi Bildiri Özetleri Sayfa 4, Adana.

  12. ULUĞ, E., KADIOĞLU, İ., ARIOĞLU, H.H., ÜREMİŞ, İ., 1993. Akdeniz Bölgesi 2. Ürün Yerfıstığı Tarlalarında Yabancı Otlarla Mücadele İmkanları Üzerinde Araştırmalar. Türkiye I. Herboloji Kongresi Bildirileri , s. 233-239.

  13. ARIOĞLU, H.H., YILMAZ, H.A., ÇULLUOĞLU, N., 1994. Bazı Soya Çeşitlerinin Kahramanmaraş Bölgesinde Ana Ürün Olarak Yetişebilme Olanaklarının Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma. Tarla Bitkileri Kongresi 25-29 Nisan 1994, İzmir. Agronomi Bildirileri, Cilt I. s. 189-192.

  14. ARIOĞLU, H.H., YILMAZ, H.A., ÇULLUOĞLU, N., 1994. Kahramanmaraş Bölgesinde Yerfıstığı Yetiştirilebilme Olanakları Üzerinde Araştırmalar. Tarla Bitkileri Kongresi 25-29 Nisan 1994, İzmir. Agronomi Bildirileri, Cilt I. s. 193-196.

  15. ÇULLUOĞLU, N., ARIOĞLU, H.H., 1994. Yerfıstığı Tarımında Farkıl Hasat Zamanlarının Verim ve Kalite Özelliklerine Etkisi . Tarla Bitkileri Kongresi 25-29 Nisan 1994, İzmir. Agronomi Bildirileri, Cilt I. s.241-243.

  16. ÖZER, C., ARIOĞLU, H.H., 1994. Çukurova Bölgesi Turfanda Patates Yetiştiriciliğinde Farklı Azot Dozlarının Yumru Oluşumu ve Yumru Verimi Üzerine Etkileri. Tarla Bitkileri Kongresi 25-29 Nisan 1994, İzmir. Agronomi Bildirileri, Cilt I. s.185-188.

  17. İŞLER,N., ARIOĞLU,H.H.,1997. İkinci Ürün Soya Tarımından Bazı Büyüme Düzenleyicilerinin Verim ve Önemli Tarımsal Özelliklere Etkilerinin Saptanması Üzerinde Araştırmalar. Türkiye 2. Tarla Bitkileri Kongresi 22-25 Eylül 1997, Samsun. s.256-260.

  18. ÇALIŞKAN, M.E., ARIOĞLU, H.H., 1997. Çukurova Bölgesi Turfanda Patates Yetiştiriciliğinde Farklı Dikim Zamanlarının Bazı Patates Çeşitlerinin Erkencilik Özellikleri ile Yumru Verimlerine Etkisi. Türkiye 2. Tarla Bitkileri Kongresi 22-25 Eylül 1997, Samsun. s.652-654. (Poster)

  19. ARIOĞLU.H.H., ÇALIŞKAN.M.E., 1999. Akdeniz Sahil Bölgesinde Turfanda Patates Yetiştirilebilme Olanakları Üzerinde Araştırmalar. II. Ulusal Patates Kongresi, 28-30 Haziran. Bildiriler Kitabı. s. 220-226, Erzurum.

  20. ONARAN, H., ARIOĞLU, H.H., 1999. Niğde Yöresinde Yemeklik Patates Yetiştiriciliğinde Farklı Yumru İriliklerine Göre Uygun Bitki Sıklığının Belirlenmesi. II. Ulusal Patates Kongresi, 28-30 Haziran. Bildiriler Kitabı. s. 284-297, Erzurum.

  21. SÖGÜT, T; ARIOĞLU, H.,1999. Diyarbakır Koşullarında Bazı Şekerpancarı (Beta vulgaris L.) Çeşitlerinin Önemli Tarımsal ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi. Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, Bildiriler Kitabı Cilt II, s. 382-387. 15-18 Kasım 1999-Adana (Poster).

  22. ARSLAN, N., YILMAZ, G., AKINERDEM, F., ÖZGÜVEN, M., KIRICI, S., ARIOĞLU, H., GÜMÜŞÇÜ, A., TELCİ, İ., 2000. Nişasta-Şeker, Tütün ve Tıbbi-Aromatik Bitkilerin Tüketim Projeksiyonları ve Üretim Hedefleri. Türkiye Ziraat Mühendisliği V. Teknik Kongresi Bildiriler Kitabı Cilt I. p.453-483, Ankara.

  23. KOLSARICI, Ö., BAŞLAMA, D., İŞLER, N., ARIOĞLU, H., GÜR, A., OLHAN, E., SAĞLAM, C., 2000. Yağ Bitkileri Üretimi. Ziraat Mühendisliği V. Teknik Kongresi Bildiriler Kitabı Cilt I. p.485-503, Ankara.

  24. ARSLAN, M., ARIOĞLU, H., 2001. Çukurova Bölgesinde İkinci Ürün Koşullarında Farklı Toprak İşleme Yöntemlerinin Bazı Soya Çeşitlerinin Büyüme ve Gelişmelerine Etkilerinin Belirlenmesi. Türkiye 4. Tarla Bitkileri Kongresi, Bildiriler Kitabı Cilt II, s.73-78. 17-21 Eylül 2001-Tekirdağ

  25. SÖGÜT, T., ARIOĞLU, H., ÇUBUKÇU, P., 2001. İkinci Ürün Koşullarında Bazı Soya Çeşitlerinin Önemli Tarımsal Özellikleri İle Bu Özellikler Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi. Türkiye 4. Tarla Bitkileri Kongresi, Bildiriler Kitabı Cilt II, s.95-99. 17-21 Eylül 2001-Tekirdağ

  26. ÇUBUKÇU, P., SÖĞÜT, T., ARIOĞLU, H., 2001. Adana İli Çevresinden Toplanan Susam Materyalinin, Önemli Tarımsal Özellikleri İle Bu Özellikler Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi. Türkiye 4. Tarla Bitkileri Kongresi, Bildiriler Kitabı Cilt II, s.163-167. 17-21 Eylül 2001-Tekirdağ

  27. ÇALIŞKAN, M.E., SÖĞÜT, T., BOYDAK, E., ARIOĞLU, H., MERT, M., GÜNEL, E., 2001. Tatlı Patates'in Türkiye'nin Güney ve Güneydoğu Bölgelerine Adaptasyonu Üzerinde Araştırmalar. Türkiye 4. Tarla Bitkileri Kongresi, Bildiriler Kitabı Cilt II, s.223-226. 17-21 Eylül 2001-Tekirdağ

  28. ÇALIŞKAN, S., ARIOĞLU, H.H., 2001. Yerfıstığı Tarımında Bakteri ve Azotlu Gübre Uygulamalarının Verim ve Kalite Özelliklerine Etkisi. Türkiye 4. Tarla Bitkileri Kongresi, Bildiriler Kitabı Cilt II, s.303-306. 17-21 Eylül 2001-Tekirdağ (Poster).

  29. ARIOĞLU, H., OBA, M., 2001. Çukurova Bölgesinde 2.Ürün Olarak Yetiştirilen Soya Bitkisinde, Farklı Zamanlarda ve Oranlarda Meydana Gelen Mekanik Zararın, Tohum Verimine Etkisi. Türkiye 4. Tarla Bitkileri Kongresi, Bildiriler Kitabı Cilt II, s.379-384. 17-21 Eylül 2001-Tekirdağ (Poster).

  30. ARIOĞLU, H., ATALAY, S., 2001. İkinci Ürün Soya Tarımında, Büyüme Düzenleyicisi Olan "Biyomaster"ın Verim ve Bazı Tarımsal Özelliklere Etkisi. Türkiye 4. Tarla Bitkileri Kongresi, Bildiriler Kitabı Cilt II, s.385-390. 17-21 Eylül 2001-Tekirdağ (Poster).

  31. ÇUBUKÇU, P., ARIOĞLU, H., 2001. Çukurova Koşullarında Yerli ve Yabancı Kökenli Bazı Susam Çeşit ve Hatlarının İkinci Ürün Olarak Yetiştirilme Olanaklarının Saptanması. Türkiye 4. Tarla Bitkileri Kongresi, Bildiriler Kitabı Cilt II, s.391-394. 17-21 Eylül 2001-Tekirdağ (Poster).

  32. SÖĞÜT, T., ARIOĞLU, H., ÇUBUKÇU, P., 2001. Farklı olgunlaşma Gurubuna Giren Bazı Soya Çeşitlerinin İkinci Ürün Koşullarında Önemli Tarımsal Özelliklerinin Belirlenmesi. Türkiye 4. Tarla Bitkileri Kongresi, Bildiriler Kitabı Cilt II, s.395-399. 17-21 Eylül 2001-Tekirdağ (Poster).

  33. ARIOĞLU,H.H., İNCİKLİ,H., ZAİMOĞLU,B., GÜLLÜOĞLU,L., 2002 Çukurova Bölgesinde Turfanda Patates Yetiştiriciliği Üzerinde Araştırmalar. III. Ulusal Patates Kongresi (23-27 Eylül 2002) Bildiriler Kitabı, s.117-123, İzmir.

  34. ARIOĞLU, H.H., ONARAN, H.,2002. Niğde Koşulları Patates Yetiştiriciliğinde; Farklı Yumru İriliği Ve Bitki Sıklığının, Yumru Verimi Ve Yumru Kalibrasyonu Üzerine Etkileri. III. Ulusal Patates Kongresi (23-27 Eylül 2002) Bildiriler Kitabı, s.125-135, İzmir.

  35. GÜLLÜOĞLU,L., ARIOĞLU,H.H., 2002. Güneydoğu Anadolu Projesi (Gap) Kapsamına Giren Bölgelerde Patates Yetiştirebilme Olanakları Üzerinde Araştırmalar. III. Ulusal Patates Kongresi (23-27 Eylül 2002) Bildiriler Kitabı, s. 423-430, İzmir.

  36. DAŞGAN,Y., ARIOĞLU,H.H., ABAK,K., 2002. Çukurova Bölgesinde Turfanda Patates Yetiştiriciliğinde, Farklı Örtü Altı Uygulamalarının, Yumru Verim Ve Bazı Tarımsal Özelliklere Etkilerinin Belirlenmesi Üzerinde Araştırmalar. III. Ulusal Patates Kongresi (23-27 Eylül 2002) Bildiriler Kitabı, s.431-438, İzmir.

  37. ÇALIŞKAN,M.E., ARIOĞLU,H.H., 2002. Patateste Büyümeyi Düzenleyici Kimyasalların Farklı Amaçlar İçin Kullanımı. III. Ulusal Patates Kongresi (23-27 Eylül 2002) Bildiriler Kitabı, s.263-284, İzmir.

  38. GÜL,A., ARIOĞLU,H., TÜLÜCÜ,K., BİÇİCİ,K., ÖZGÜR,F., FENERCİOĞLU,H. 2002. Osmaniye’nin Simgesi: Yerfıstığı (Ekonomisi,Üretim Tekniği, Hastalık ve Zararlılar, Gıda Sanayi Açısından Önemi). 1.Osmaniye Yerfıstığı Festival Etkinlikleri Kitabı, s 69-126 (Panel bildirisi).

  39. ARIOĞLU,H., 2003. Mısır Üretiminin Önemi ve Sektörlerle Bağlantısı. Mısırın Ülke Ekonomisine Katkısı ve Üretiminin Önündeki Engeller Konulu Panel. 9 Mayıs 2003. HiltonSa Oteli, Adana.

  40. ARIOĞLU,H.H., ÇALIŞKAN,S., SÖĞÜT,T., GÜLLÜOĞLU,L., ZAİMOĞLU,B., 2003. Türkiye’de Yağlı Tohum Üretimini Artırabilme Olanaklarının Belirlenmesi Üzerinde Araştırmalar. Türkiye Yağlı Tohumlar Simpozyumu. Bildiri Kitabı, s. 103-114, İstanbul.

  41. ARIOĞLU,H., SÖĞÜT,T., GÜLLÜOĞLU,L., ZAİMOĞLU,B., 2003. GAP Bölgesinde Ekim Nöbetine Girebilecek Alternatif Tarla Bitkileri ve Bunların Türkiye Ekonomisine Katkısı. GAP 3. Tarım Kongresi Bildirileri. s. 239-244.Şanlıurfa.

  42. GÜLLÜOĞLU,L., ARIOĞLU,H., SÖĞÜT,T., ZAİMOĞLU,B., 2003. GAP Bölgesinde Yağlı Tohumlu Bitkilerin Üretim Potansiyellerinin Belirlenmesi Üzerinde Araştırmalar. GAP 3. Tarım Kongresi Bildirileri. s. 539-542. Şanlıurfa (Poster)

  43. ZAİMOĞLU,B., ARIOĞLU,H., GÜLLÜOĞLU,L., 2003. Soya Tohumunda Aranan Kalite Özellikleri, Kaliteyi Etkileyen Faktörler ve Kalite Analiz Yöntemleri. GAP 3. Tarım Kongresi Bildirileri. s. 535-538. Şanlıurfa

  44. ARIOĞLU,H., ÇALIŞKAN,S., SÖĞÜT,T., İNCİKLİ,H., ZAİMOĞLU,B., GÜLLÜOĞLU,L., 2003. Çukurova Bölgesi İkinci Ürün Koşullarına Uygun Soya Çeşit Islahı Üzerinde Araştırmalar. Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kongresi Bildiri Kitabı (Tarla Bitkileri Islahı), s.126-130. Diyarbakır

  45. ARIOĞLU,H., ÇALIŞKAN,S., SÖĞÜT,T., İNCİKLİ,H., ZAİMOĞLU,B., GÜLLÜOĞLU,L., 2003. Çukurova Koşullarına Uygun Yerfıstığı Çeşit Islahı Üzerinde Araştırmalar. Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kongresi Bildiri Kitabı(Tarla Bitkileri Islahı), s.141-145. Diyarbakır

  46. ÇALIŞKAN,M.E., ÇALIŞKAN,S., ARIOĞLU,H., 2003. Türkiyenin Farklı Yörelerinden Toplanan Yer Elması Genotiplerinin Hatay Ekolojik Koşullarındaki Bitkisel Özellikleri ile Yumru Verimlerinin Belirlenmesi. Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kongresi Bildiri Kitabı(Tarla Bitkileri Islahı), s.261-265. Diyarbakır

  47. ARIOĞLU, H., TOKLU,B., İNCİKLİ,H., ZAİMOĞLU,B., 2003. Yerfıstığı Tarımında Farklı Gelişme Dönemlerinde Uygulanan Cytozyme Crop Extra’nın Verim ve Önemli Bitkisel Özelliklere Etkisi. Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kongresi Bildiri Kitabı, s.546-550. Diyarbakır

  48. ATAKAN,E., ARIOĞLU,H., SÖĞÜT,T., 2003. İkinci Ürün Olarak Ekilen Bazı Susam Çeşit ve Hatlarında Beyazsinek Populasyon Gelişmesi Üzerinde Araştırmalar. Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kongresi Bildiri Kitabı (Bitki Yetiştirme Teknikleri), s.589-593. Diyarbakır

  49. GÖK,M., COŞKAN,A., DOĞAN,K., ARIOĞLU,H., 2004. Bakteriyel Aşılama İle Demir Ve Molibden Uygulamalarının Yerfıstığı Bitkisinde Nodilasyon Ve Biomass Oluşumuna Etkisi. Türkiye 3. Gübre Kongresi Bildirileri, s. 909-920.

  50. ZAİMOĞLU,B., ARIOĞLU,H., ÇÜRÜK,U., SÖĞÜT,T., BEK,D., GÜLLÜOĞLU L., 2005. İkinci Ürün Koşullarında Yetişebilecek Soya (Glycine Max Merr.) Çeşit ve Hatlar İle Bunların Önemli Tarımsal ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi. Türkiye 6. Tarla Bitkileri Kongresi Bildiri Kitabı, Cilt I, s. 405-410

  51. BEK,D., ARIOĞLU, H., 2005. Çukurova Koşullarında Farklı Soya Genotiplerinin Adaptasyon ve Verim Potansiyellerinin Saptanması. Türkiye 6. Tarla Bitkileri Kongresi Bildiri Kitabı, Cilt II, s. 1101-1105

  52. ÖNCELER,İ.H., ARIOĞLU,H., 2005. Ana Ürün Yerfıstığı Yetiştiriciliğinde Kullanılan Farklı İçerikli Gübrelerin Verim Ve Bazı Tarımsal Özelliklere Etkisi Üzerinde Bir Araştırma. Türkiye 6. Tarla Bitkileri Kongresi Bildiri Kitabı, Cilt I, s.569-574

  53. ARSLANTAŞ,H., ARIOĞLU,H., 2005. İkinci Ürün Soya Tarımında Farklı Ekim Zamanlarına Göre Bazı Büyüme Düzenleyicilerin Verim Ve Kalite Üzerine Etkileri. Türkiye 6. Tarla Bitkileri Kongresi Bildiri Kitabı, Cilt I, s.375-380

  54. ARIOĞLU,H.H., ZAİMOĞLU,B., ÇALIŞKAN,S., SÖĞÜT,T., GÜLLÜOĞLU,L., ASLAN,M., ÇALIŞKAN,M.E., ARSLANTAŞ,H., 2005. İkinci Ürün Koşullarına Uygun Soya (Glycine Max Merr.) Çeşit Islahı Üzerinde Araştırmalar. Türkiye 6. Tarla Bitkileri Kongresi Bildiri Kitabı, Cilt II, s.1107-1112

  55. ARIOĞLU,H.H., ZAİMOĞLU,B., ÇALIŞKAN,S., SÖĞÜT,T., GÜLLÜOĞLU,L., ASLAN,M., ÇALIŞKAN,M.E., ARSLANTAŞ,H., 2005. Melezleme Yöntemine Göre Yerfıstığı (Arachis Hypogeae L.) Çeşit Islahı Üzerinde Araştırmalar. Türkiye 6. Tarla Bitkileri Kongresi Bildiri Kitabı, Cilt II, s.1147-1152

  56. GÖK, M., DOĞAN, K., COŞMAN, A., ARIOĞLU,H., 2005. Yerfıstığı Bitkisinde Bakteriyel Aşılama ile Demir ve Molibden Uygulamalarının Nodülasyon, N2 - Fiksasyonu ve Verime Etkisi.GAP IV. Tarım Kongresi Bildiri Kitabı 1.Cilt. s. 844-852, Ş.Urfa.

  57. GÜLLÜOĞLU, L., ARIOĞLU, H.H., ZAİMOĞLU, B. 2005. Türkiye’de Yağlı Tohum Üretimi ve Tohumluk Sorunu. Türkiye II. Tohumculuk Kongresi Bildiri kitabı, s.128-136, Adana.

  58. ZAİMOĞLU, B., ARIOĞLU, H.H., GÜLLÜOĞLU, L. 2005. Türkiye’de Tohumluk Patates Üretim Potansiyelinin Belirlenmesi Üzerinde Araştırmalar. Türkiye II. Tohumculuk Kongresi Bildiri kitabı, s.156-164, Adana.

  59. BİÇİCİ, M., AYSAN, Y., ARIOĞLU, H.H., ABAK, K., SARI, N., YILMAZ, M.A., GÖRMÜŞ, Ö., 2005. Adana Tarımında Önemli Bahçe ve Tarla Ürünlerinde Tohumluk, Üretim Materyali ve Tohum Patolojisi Sorunları. Türkiye II. Tohumculuk Kongresi Bildiri Kitabı, s. 292-300, Adana.

  60. ARIOĞLU,H., ÇALIŞKAN,M.E., ONARAN,H., 2006. Türkiye’de Patates Üretimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri. IV.Ulusal Patates Kongresi Bildiriler Kitabı, s. 1-10

  61. ÇALIŞKAN,M.E., ARIOĞLU,H., KUŞMAN,N., ÇALIŞKAN,S., 2006. Gerçek Patates Tohum Teknolojisinin Türkiye’de Verim Potansiyeli ve Uygulanabilirliği. IV. Ulusal Patates Kongresi Bildiriler Kitabı, s. 38-45

  62. ARIOĞLU,H.H., ÇÜRÜK,U., ZAİMOĞLU,F.B., KURT,C., 2006. Çukurova Koşullarında Kışlık Dönemde Yetiştirilen Bazı Yemeklik ve Sanayi Tipi Patates Çeşitlerinin Verim Potansiyellerinin Belirlenmesi. IV. Ulusal Patates Kongresi Bildiriler Kitabı, s. 91-97

  63. ÇELİK,H., FENERCİOĞLU,H., ARIOĞLU,H., 2006. Çukurova Bölgesinde Denemeye Alınan Bazı Patates Çeşitlerinin Cips Üretimine Uygunluğu. IV. Ulusal Patates Kongresi Bildiriler Kitabı, s. 178-193

  64. ARIOĞLU,H.,ÇALIŞKAN, M.E.,2006. Türkiye’de Endüstri Bitkileri Üretiminin Önemi, Sorunları ve Çözüm Önerileri. Ulusal Tarım Kurultayı Bildirileri Kitabı, s 112-122. Adana

  65. ARIOĞLU, H.H., ÇALIŞKAN, S., ZAİMOĞLU, B., KURT, C., ARIOĞLU, E., GÜLLÜOĞLU, L., 2007. Halisbey ve Sultan Yerfıstığı Çeşitlerinin Islahı Üzerinde Araştırmalar. Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi Bildiriler Kitabı-II, s 470-474. Erzurum.

  66. ARIOĞLU,E., ARIOĞLU;H.H., 2007. Ana Ürün Yerfıstığı Yetiştiriciliğinde Bitki Yoğunluğunun Verim ve Bazı Tarımsal Özelliklere Etkisi. Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi Bildiriler Kitabı-II, s 557-561. Erzurum.

  67. YENİKALAYCI,A, TEMEL,N., İBRİKÇİ,H., KAYA,Z., ARIOĞLU,H., 2007. Kireçli Topraklarda Yetiştirilen Demir Noksanlığına Duyarlı NC-7 Yerfıstığı Çeşidinde (Arachis hypogea L.) Demir Noksanlığının Gübreleme Yoluyla Düzeltilmesi. Türkiye VII. Tarla Bitkileri Bildiriler Kitabı-II, s 488-492. Erzurum.

  68. ARIOĞLU,H., GÜLLÜOĞLU,L.,2008.Türkiye’de Yağlı Tohum Üretim Potansiyelinin Belirlenmesi ve Üretimi Artırabilmek İçin Alınması Gerekli Önlemler. Bitkisel Yemeklik Yağlar Sempozyumu ve Sergisi Bildiriler Kitabı, s.26-37. Adana.

  69. ARIOĞLU, H.H., KURT, C., ÇALIŞKAN, S., ZAİMOĞLU, B., GÜLLÜOĞLU, L., ARIOĞLU, E., 2008. Arısoy ve Atakişi Soya Çeşitlerinin Islahı Üzerinde Araştırmalar. Türkiye III. Tohumculuk Kongresi Bildiri kitabı, s.128-136, Ürgüp.

  70. ARIOĞLU,H.H., KOLSARICI,Ö., GÖKSU,A.T., GÜLLÜOĞLU,L., ARSLAN,M., ÇALIŞKAN,M., SÖĞÜT,T., KURT,C.,ARSLANOĞLU,F.,2010. Yağ Bitkileri Üretiminin Artırılması Olanakları. Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi Bildiriler Kitabı-1, s. 361-376, Ankara

  71. ZAİMOĞLU, B., KURT,C., GÜLLÜOĞLU,L., ARIOĞLU,H.H., 2009. Çukurova Bölgesinde İkinci Ürün Koşullarında Bazı Soya Çeşit ve Hatlarının Verim ve Tarımsal Özelliklerinin Belirlenmesi. Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi Bildiriler Kitabı, Antakya Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi Bildiriler Kitabı, s.188-191, Antakya

  72. KURT,C., ZAİMOĞLU,B., GÜLLÜOĞLU,L., ARIOĞLU,H.H., 2009. Çukurova Bölgesi Ana Ürün Koşullarında Bazı Yerfıstığı Çeşit ve Hatlarının Verim ve Bazı Tarımsal Özelliklerinin Belirlenmesi. Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi Bildiriler Kitabı, Antakya Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi Bildiriler Kitabı, s.237-241, Antakya

  73. ARIOĞLU,H.H., KOLSARICI,Ö.,GÖKSU,A.T., GÜLLÜOĞLU,L., ARSLAN,M., ÇALIŞKAN,S., SÖĞÜT., KURT,C., ARSLANOĞLU,F., 2010. Yağ Bitkileri Üretiminin Artırılması Olanakları. Türkiye Ziraat Mühendisleri VII Teknik Kongresi Bildiriler Kitabı-1, s.361-376. 11-15 Ocak 2010, Ankara