DUYURU & HABERLER
 • Yer Fıstığı Tarımı
 • Soya Tarımı •     DERLEMELER

  1. ARIOĞLU, H.H., 1985. Çukurova bölgesinde Turfanda Patates Yetiştiriciliği. Çukurova Gazetesi, Sayfa 3. 20-24 Aralık 1985.

  2. ARIOĞLU, H.H., 1987. Kolza Tarımının Çukurova Bölgesindeki Yeri ve Önemi. Expres Gazetesi 20 Kasım 1987.

  3. ARIOĞLU, H.H., 1987. Double Crop Soybean (Glycine max L. Merr.) Production Techniques in Turkey. Soybean Genetics Newsletter Vol. 14, p.125-131, Ames-U.S.A.

  4. ARIOĞLU, H.H., 1987 Yerfıstığı Tarımı, Hasat: Aylık Tarım Dergisi Yıl 2(23) : 28-29

  5. ARIOĞLU, H.H., 1987. Çukurova Bölgesinde 2. Ürün Soya Yetiştirme Tekniği I. Hasat: Aylık Tarım Dergisi Yıl 3 (25) : 15-16.

  6. ARIOĞLU, H.H., 1987. Çukurova Bölgesinde 2. Ürün Soya Yetiştirme Tekniği II Hasat: Aylık Tarım Dergisi Yıl 3 (26) : 12-13.

  7. ARIOĞLU, H.H., 1987. Soya Fasulyesinde Hasat, Kurutma ve Depolama, Çiftçi Dergisi Yıl: 1 (4) : 6-7.

  8. ARIOĞLU, H.H., 1988. Patatesin Önemi Ülkemizde Anlaşılamadı. Sabah Gazetesi Tarım 88 Eki, 13 Nisan 1988.

  9. ARIOĞLU, H.H., 1988. Çukurova Bölgesinde Turfanda Patates Üretimi, Çiftçi Dergisi, Yıl 1 (6) : 15-16.

  10. ARIOĞLU, H.H., 1988. Türkiye'de Bitkisel Yağ Üretimi, Karşılaşılan Sorunlar ve Önerilen Çözüm Yılları. Ziraat Mühendisliği Dergisi. Sayı 211-212, s. 26-28.

  11. ARIOĞLU, H.H., 1988. Kolzanın Çukurova Bölgesindeki Yeri ve Önemi. Çiftçi Dergisi, Yıl 1 (7) : 13-14.

  12. ARIOĞLU, H.H., 1989. Çukurova Bölgesinde 2. Ürün Soya Yetiştirme Tekniği, Çiftçi Dergisi Sayı 13, s.14-15.

  13. ARIOĞLU, H.H., 1989. Ekimden Hasada Yerfıstığı Tarımı. Çiftçi Dergisi. Sayı 13, s.18-19.

  14. ARIOĞLU, H.H., 1990. Türkiye'de Pamuk Üretimi Sümer Tekstil Aylık Dergisi, Yıl 2 (24) : 6.

  15. VELİ, S., ARIOĞLU, H.H., 1994. General Metabolism During Seed Germination I. Imbibition and Carbohydrate Metabolism. Ç.Ü.Z.F. Dergisi, 9 (2) : 143-158.

  16. VELİ, S. ARIOĞLU, H.H., 1994. General Metabolism During Seed Germination II. Protein, Fatty Acid and Phosphorus Metabolism. Ç.Ü.Z.F. Dergisi, 9 (2) : 159-174.

  17. ARIOĞLU,H.,2002. Asrın Harika Bitkisi SOYA. Sağlık Dergisi. Yıl:11, Sayı:127, s.68-69.

  18. ARIOĞLU,H.,2002. Yerfıstığı Üretim Tekniği. Çiftçi ve Köy Dünyası. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yayın Organı. Sayı:221, s. 16-23.

  19. ARIOĞLU,H.H., 2003. Mısır Üretiminin Önemi ve Türkiye Ekonomisine Katkısı (Rapor). Adana Çiftçiler Birliği, 38 s. (Ayrı basım).

  20. ARIOĞLU,H., GÜLLÜOĞLU,L., 2009. Yağlı Tohumlu Bitkiler Üretiminin Önemi ve Alternatif Enerji Kaynağı Biyodizel. Türk Tarım Dergisi. Sayı 184 :74-80